CST / WYNIKI KONKURSU / PROGRAM PREZENTACJI SPEKTAKLI, KOPRODUKCJI I PREMIER 2019

07/03/19 / Aktualności, Program 2019

Warszawa, 01 marca 2019 r.

P R O T O K Ó Ł

Do Programu Prezentacji Spektakli, Koprodukcji i Premier Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2019 zgłoszono 55 ofert, w tym do Programu Koprodukcji CST 2019 zgłoszono 19 ofert, a do Programów Prezentacji Spektakli i Premier zgłoszono łącznie 36 ofert, z czego 13 małych form. W pierwszym etapie dokonano oceny formalnej złożonych wniosków. Dwie oferty wpłynęły nieznacznie po terminie, jednak decyzją Dyrektor Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, Agaty Życzkowskiej wszystkie wnioski skierowano do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej przy zaznaczeniu, że te dwie oferty będą traktowane rezerwowo. Oceny dokonała pięcioosobowa Komisja.

Komisja obradowała w następującym składzie:

Julia Hoczyk – ekspertka niezależna, Instytut Muzyki i Tańca

Hanna Raszewska-Kursa – przedstawicielka BKDS ds. Tańca

Joanna Chitruszko – przedstawicielka BKDS ds. Tańca

Magda Chabros – przedstawicielka partnera CST – Mazowiecki Instytut Kultury

Agata Życzkowska – przedstawicielka organizatorów Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

w obecności protokolantki, przedstawicielki CST Adriany Liwary.

Komisja jako nadrzędne rekomenduje projekty, które spełniły kryteria merytoryczne regulaminu konkursu i dotyczą tematyki społecznej będącej w roku 2019 wiodącą linią programu CST. Ponadto komisja  priorytetowo rekomenduje projekty artystów i artystek współdziałających w ramach projektu CST, projekty artystów i artystek warszawskich lub współpracujących z warszawskimi twórcami i twórczyniami zgodnie z regulaminem konkursu oraz projekty artystów i artystek, którzy nie mają własnej sceny do produkcji i prezentacji spektakli w Warszawie.

Komisja rekomenduje następujące projekty w kolejności alfabetycznej:

Program Koprodukcji CST 2019:

 1. Aleksandra Borys i Wojciech Grudziński  – „Eastern Europeans take on Drag”
 2. Anna Godowska i Sławek Krawczyński – „Simone” (Stowarzyszenie Scena 96)
 3. Alicja Czyczel – „Barwy ochronne” (tytuł roboczy)

Program Prezentacji Spektakli CST 2019

Spektakle artystów współdziałających w ramach CST:

 1. Aleksandra Bożek-Muszyńska – „3×20” – premiera (Fundacja Rozwoju Tańca eferte)
 2. Izabela Chlewińska – „Obserwator” – premiera (Centrum w Ruchu – Fundacja Burdąg)
 3. Renata Piotrowska – „Wycieka ze mnie samo złoto” (Centrum w Ruchu – Fundacja Burdąg)
 4. Dawid Żakowski/Katarzyna Pol -„Pompa Funebris” (Stowarzyszenie Sztuka Nowa)
 5. Teatr Limen Butoh – „Zmierzch opuszczonych miast” – solo butoh Sylwia Hanff (Stowarzyszenie Akademia Umiejętności Społecznych)
 6. Magda Tuka i Anita Wach-TukaWach „Deus ex Running Machina/National Body Art” (Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne)

Pozostałe spektakle:

 1. Urszula Bernat-Jałocha i Marcin Motyl – „Showreel” (UM FOUNDATION)
 2. Tomasz Ciesielski , Liwia Bargieł, Emilia Biskupik, Agnieszka Janicka – „Karaoke”
 3. Katarzyna Gorczyca i Oskar Malinowski – GORCZYCA/MALINOWSKI – „PARA nr 1”
 4. Pink Mama Theatre – Sławek Bendrat i Dominik Krawiecki – „Fashion”

Małe Formy:

 1. Agnieszka Borkowska – “Absolwenci” – premiera
 2. Marta Kosieradzka -“The doubts and reflections of Eve”
 3. Aleksandra Krajewska – „Lullaby for the Restless”
 4. NTF Teatr Tańca Małgorzaty Matuszewskiej – „BOLERO DE RAVEL” (artystka współdziałająca w ramach CST)
 5. Agnieszka Sterczyńska – „Feel free not to escape Fromm”

————————————————

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu: Mazowiecki Instytut Kultury

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Grab Art Foundation / h.art company, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rezonanse Kultury, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa, ZASP-Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, Sekcja Tańca i Baletu, oraz niezależni artyści: Anna Godowska i Sławek Krawczyński, Wojciech Grudziński, Ilona Trybuła.

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, Teatralia.com.pl, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.