Anna Nowicka
Anna Nowicka

Absolwentka eksperymentalnej szkoły tańca SEAD w Salzburgu, Ernst-Busch/HZT w Berlinie oraz wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej artystyczne poszukiwania skupiają się na relacji pomiędzy śniącym ciałem a ciałem tańczącym, a zwłaszcza na zagadnieniach choreografii wyobrażonego. W ramach swojej praktyki zgłębia wielorakie perspektywy patrzenia oraz możliwości wykorzystania różnych punktów widzenia jako narzędzi do odkrywania i ujawniania wszelkich możliwych, z pozoru oku niedostępnych, obrazów. Choreografowanie postrzega jako nieustanne badanie związku i napięcia między procesem twórczym a jego rezultatem. Anna Nowicka  jest laureatką wielu nagród i stypendiów, obecnie pracuje nad doktoratem w PWSFTviT w Łodzi. Jest także praktykantką śnienia w The School of Images pod kierunkiem dr Catherine Shainberg.

 

Fot. Marta Ankiersztejn