Anna Opłocka
Anna Opłocka

Dyplomowana instruktorka tańca i pilates, performerka i współtwórczyni licznych performance’ów w Polsce i za granicą (choreografia, ruch sceniczny, taniec), trenerka międzynarodowych projektów. Współpracowała m.in. z Zespołem Pieśni Tańca i Śląsk, Polskim Teatrem Tańca, Centrum Sztuki Współczesnej, Fundacją Perform, oraz Tres Teatro Educación, Stowarzyszeniem Breaking The Borders i wieloma klubami i studiami tańca. Brała udział m.in. w Warszawskiej Nocy Tańca, Festiwalu Kalejdoskop, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Tańca Zawirowania. Ukończyła Podyplomowe Studia Teorii Tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest propagatorką twórczości Rudolfa Labana i członkinią Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej. W 2012 roku odbyła staż w Ex Nunc: Centre of Modern Dance w Hadze. Była asystentką podczas warsztatów Laban Movement Analysis for Dance Teraphy i LMA for Professional Dancers w Codarts w Rotterdam Dance Academy, a także Polskim Teatrze Tańca (wykład, projekcje filmowe o twórczości Rudolfa Labana). Podczas stażu odbyła także hospitację zajęć: tańca klasycznego oraz modern dance dla dzieci i młodzieży w „Royal Conservatoire” oraz zajęć Pilates w Re-Balance Pilates Studio w Hadze.