Hanna
Raszewska - Kursa
Hanna
Raszewska - Kursa

Hanna Raszewska-Kursa (ur. 1982) – absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2006) i Podyplomowych Studiów Teorii Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2011). W 2011 r. ukończyła szkolenie na warsztatach choreologicznych w Instytucie Choreologii w Poznaniu na poziomie zaawansowanym prowadzone przez prof. dr. hab. R. Langego i mgr U. Loba-Wilgocką. Od 2016 roku doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wykładowczyni teorii tańca (UMFC) oraz historii tańca XX i XXI wieku (Mazowiecki Instytut Kultury). Krytyczka i publicystka (m.in. taniecPOLSKA.pl, „nietak!t Inne strony teatru”, teatralny.pl, „Pulse Dance”, „Studia Choreologica”). Finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu im. A. Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyków. W 2014 nakładem Wydawnictwa UMFC ukazała się publikacja zbiorowa w jej opracowaniu Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. W 2015 Fundacja Ciało/Umysł wydała publikację Warszawska Scena Tańca 2007-2015. Dance and Family (koncepcja: E. Kozak, H. Raszewska, tekst: H. Raszewska). Obecnie szuka możliwości wydania książki Teoria tańca w polskiej praktyce, którą napisała dzięki stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini Polskiego Forum Choreologicznego, Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca, Komisji Dialogu Społecznego: Taniec w Warszawie, International Dance Council CID, współzałożycielka sekcji warszawskiej CID-Varsovie, prezeska Fundacji „Myśl w Ciele”, założycielka Warszawskiej Pracowni Kinetograficznej.