Roman Woźniak
Roman Woźniak

Uprawia – rzeźbę, scenografię, instalacje przestrzenne, reżyserię światła.Od kilkunastu lat, główne pole aktywności to spektakle teatru narracji wizualnej i działania performatywne. Zrealizował kilkadziesiąt autorskich spektakli będących sumą jego doświadczeń rzeźbiarskich, performerskich i scenograficznych. W spektaklach tych jest twórcą scenariuszy, reżyserem, scenografem, autorem koncepcji światła i ruchu.

W 1999r. otworzył Teatr Academia na warszawskiej Pradze Płn. – placówkę, która zainicjowała kulturalny boom tej dzielnicy. Tu realizuje swoje autorskie spektakle, a także popularyzuje twórców z obszaru teatru tańca i narracji wizualnej.

Jest profesorem Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracował na Wydziałach Scenografii i Rzeźby. Prowadzi Pracownię Działań Przestrzennych. Piastował funkcje Prodziekana Wydziału Rzeźby i Kierownika Katedry Działań Przestrzennych.