TukaWach
TukaWach

Duet powstał w 2013 roku tworzony przez Magdalenę Tuka i Anitę Wach, performerki o doświadczeniu teatralnym i tanecznym. TukaWach łączy nowy dramat, choreografię i teatr. Fabuła nie jest traktowana jako przyczynowo-skutkowy układ zdarzeń, a otwarta na dekonstrukcję i fragmentaryczność. W ciągu ostatnich czterech lat ich prace prezentowane były w różnych częściach Polski, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Chorwacji, Danii, Czechach i na Słowacji. www.tukawach.com