Chóry ruchowe
Chóry ruchowe

Warsztaty w Mazowieckim Instytucie Kultury już 30 listopada w godz. 13:00 - 14:30

Chóry ruchowe

Chóry ruchowe to radosne struktury o wyjątkowym znaczeniu opracowane przez Rudolfa Labana. Opierają się one na założeniu, że wspólny taniec i możliwość dzielenia się ruchem, odpowiadają na potrzeby integracji z grupą, przy jednoczesnym poczuciu wartości każdego z uczetników. W języku greckim choros oznacza zespół tancerzy i jest wspólnym, ale świadomym tworzeniem choreograficznej całości, którego intencję dzielą wszyscy uczestniczy. Celem chóru jest przede wszystkim radość wynikająca ze wspólnego tworzenia tańca i przyjemności płynącej z ekspresji Ruchu. Podczas warsztatów będziemy uczyć się choreografii Global Water Dances.

Warsztaty poprowadzi Iwona Wojnicka

Zapisz się na warsztaty!

Zaznacz nazwę warsztatu, w którym chcesz wziąć udział:
Animal Flow (09.12.2016 - 10:00-11:30)   Weak up - warsztaty performance dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (13-19 lat) (09.12.2016 - 14:30-16:00)   Taniec z wachlarzami-wachlarze performatywne (15.12.2016 - 10:00-11:30)   Praca z partnerem - grupa początkująca (15.12.2016 - 11:30-13:00)   Praca z partnerem - grupa zaawansowana (15.12.2016 - 13:00-14:30)   Choreografia i instynkt (15.12.2016 - 14:30-16:00)   
Zapisy na warsztaty "Teatr fizyczny (09.12.2016 - 11:30-13:00)" oraz "Teatr fizyczny - warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (13-19 lat) (09.12.2016 - 13:00-14:30)" zostały zablokowane z powodu braku miejsc.
 
Uwaga!
Osoby zapisane na warsztaty otrzymają e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa.