Ruch-doświadczenie-postrzeganie.
Ruch-doświadczenie-postrzeganie.

Warsztaty w Mazowieckim Instytucie Kultury już 22 września w godz. 11:30 - 13:00 oraz godz. 13:00 - 14:30. Wstęp na zajęcia wolny.

Ruch-doświadczenie-postrzeganie. Warsztat badania ruchu i improwizacji.

 

Tworząc i eksplorując możliwości zadań improwizacji ruchu i tańcu będziemy doświadczać, obserwować i nazywać to, co się pojawia. Proponowane zadania nie opierają się na języku techniki tańca, ale na chęci rozwijania indywidualnego podejścia do własnej fizyczności podążającego za ciekawością, zainteresowaniem rodzącym się w działaniu i zabawą. „Interesuje mnie wzajemny wpływ obserwatora ruchu i tancerza, to jak wewnętrzna i zewnętrzna perspektywa postrzegania ruchu mogą się wzmacniać oraz możliwość podejmowania obu tych ról równocześnie – bycia obserwatorem i uczestnikiem ruchu w tym samym czasie” – mówi Magdalena Ptasznik.

 

Uczestnicy warsztatów będą pytać i doświadczać, jak równoczesna obecność tych dwóch perspektyw otwiera nowy potencjał tego, jak widzimy, doświadczamy siebie, (jako performera, czyli osoby, ciała, tancerza lub nie-tancerza…) i ruch, a nade wszystko, jak otwieramy, uwrażliwiamy się na możliwą zmienność sposobów ich postrzegania oraz tego, jakie ciało możemy wytwarzać w ruchu.

 

Warsztaty poprowadzi Magdalena Ptasznik.