warsztaty
z tańca
współ-
czesnego
warsztaty
z tańca
współ-
czesnego

14 września 2016 warsztaty odbędą się w Mazowieckim Instytucie Kultury o godz. 10:00 -11:30. Wstęp wolny.

Zajęcia skierowane są do osób, które poprzez praktykowanie technik tańca współczesnego mają na celu wyrobienie umiejętności świadomego wykorzystywania możliwości ruchowych całego ciała. W nauczaniu tańca współczesnego pedagog szczególny nacisk kładzie na rozwój świadomości pracy centrum ciała tańczącego oraz budowaniu przestrzenno-motorycznych relacji pomiędzy wszystkimi możliwymi częściami ciała. Istotnym celem zajęć jest również uświadomienie funkcjonowania Ruchu w trójwymiarowej przestrzeni z wykorzystaniem pojęcia ciężaru ciała oraz możliwości łączenia ruchu w sekwencje zamknięte w określonym czasie (zazwyczaj w powiązaniu z muzyką). Ciało praktykujące taniec współczesny nabywa umiejętności samodzielnego kreowania ruchu, wyrabia się jego plastyka, sprężystość, siła, koordynacja oraz orientacja w przestrzeni. Zajęcia skomponowane są z krótkich sekwencji tanecznych bazujących na technikach tańca współczesnego, odbywających się na wszystkich możliwych poziomach przestrzeni – od pracy na podłodze po skoki. Dodatkowym, poza motorycznym aspektem praktykowania tańca współczesnego jest rozbudzanie w tańczącym ekspresji oraz emocji.

 

Warsztaty z tańca współczesnego poprowadzi dr hab. Aleksandra Dziurosz.