(Polski) CST / 7/02/2019 / PREMIERA: “SACRƎ” / KLAJDA / VERGER / Inauguracja Centrum Sztuki Tańca w Warszawie w MIK

Tuesday January 22nd, 2019 / Program 2019