CST – OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU REFERATÓW NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „TANIEC W WARSZAWIE. SPOŁECZEŃSTWO, EDUKACJA, KULTURA” (22-24 KWIETNIA 2018)

Monday February 12th, 2018 / News

3 lutego 2018, Warszawa

PROTOKÓŁ

3 lutego 2018 odbyło się spotkanie kuratorek Konferencji: Hanny Raszewskiej-Kursy i dr Aleksandry Kleinrok mające na celu ułożenie programu.

Propozycje tematów były wysyłane przez zainteresowanych wraz z abstraktami referatów i biogramami na adres konferencja@centrumsztukitanca.eu na odpowiednim formularzu. Podczas wyboru propozycji referatów w przypadku jednej z kuratorek zastosowano zasadę anonimowości. H. Raszewska-Kursa obsługiwała skrzynkę mailową, znała więc nazwiska i biogramy osób zgłaszających tematy. Dr A. Kleinrok otrzymała do rozważenia jedynie listę tematów (wraz z abstraktami), bez nazwisk (ani biogramów) osób zgłaszających. Zasada anonimowości obowiązywała do momentu zakończenia pracy nad wyborem tematów.

Wpłynęło 12 zgłoszeń. Wszystkie wnikliwie rozpatrzono, kierując się poziomem merytorycznym (wysokim w przypadku wszystkich zgłoszeń) i potrzebą ułożenia spójnego, całościowego programu Konferencji. Do prezentacji wybrano 9 zgłoszeń:

  1. Balet jest kobietą. Rola płci w edukacji tanecznej i na rynku tańca. Warszawa w kontekście ogólnopolskim – Emilia Cholewicka
  2. Działania site-specific jako forma edukacji amatorów w Warszawie – Paulina Święcańska
  3. Kierunek Taniec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Historia, pedagodzy, działalność – Zuzanna Kupidura
  4. Kinetografia w Warszawie. Edukacja i zastosowania – zarys historii – Anna Opłocka
  5. Międzynarodowe projekty edukacyjne w Warszawie – szansa rozwoju dla profesjonalistów – Marta Seredyńska
  6. Oczekiwane kompetencje nauczycielskie w kontekście specyfiki pracy z tancerzem – Warszawa na tle ogólnopolskim – Olga Ziopaja
  7. Proces stawania się transnarodowym profesjonalistą. Biografie warszawskich tancerzy tańca współczesnego – Katarzyna Milczewska
  8. Taniec w warszawskich bibliotekach – Małgorzata Matuszewska
  9. Tańcząc poznaję świat. Taniec jako element edukacji przedszkolnej w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych i ofertach komercyjnych na terenie m.st. Warszawy – Justyna Stanisławska

 

Osobom, których propozycji nie zdecydowano się włączyć do programu, doradzono zgłoszenie się do udziału w innych, znanych kuratorkom, ogólnopolskich konferencjach naukowych na temat tańca lub zgłoszenie na konferencję CST w 2019 r.

Program ułożony na podstawie zgłoszonych propozycji zdecydowano się uzupełnić o referaty, do wygłoszenia których kuratorki zaproszą badaczy/czki specjalizujących/ce się w istotnej dla profilu konferencji tematyce, której zdaniem kuratorek zabrakło wśród zgłoszonych propozycji. Pełen program konferencji zostanie przedstawiony w drugiej połowie lutego.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: konferencja@centrumsztukitanca.eu.

 

Hanna Raszewska-Kursa

dr Aleksandra Kleinrok

 

Podpisany protokół do pobrania -> LINK

Zdjęcie w tle: Hanna Raszewska-Kursa

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu: Dom Kultury Kadr

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, e-teatr, teatr dla was.pl, miesięcznik TEATR, RDC, Warsawholic, Going., TANIEC

 

 

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2017-2019: Dom Kultury Kadr
Przemysława Gintrowskiego 32
02-697 Warszawa

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa
Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/
Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie