Dance melanges
Dance melanges

NOVEMBER 17 2016, 2:30 P.M. MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

Dance melanges – workshops for middle and high-school youth (13 – 19 years old)

What do you dance? Contemporary, ballroom, jazz, hip-hop, any other style?

Or maybe you are just fond of moving and dancing to the music?

 

Whatever are your connections with dance, you can always improvise!

During this workshop every participant will learn methods which will let his/her spontaneity and individuality burst out!
Bring your favourite music on your mobile phone, bring your body and your thoughts. Let’s  create together Dance Melanges!

Workshops led by Magdalena Przybysz

Zapisz się na warsztaty!

Zaznacz nazwę warsztatu, w którym chcesz wziąć udział:
Animal Flow (09.12.2016 - 10:00-11:30)   Weak up - warsztaty performance dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (13-19 lat) (09.12.2016 - 14:30-16:00)   Taniec z wachlarzami-wachlarze performatywne (15.12.2016 - 10:00-11:30)   Praca z partnerem - grupa początkująca (15.12.2016 - 11:30-13:00)   Praca z partnerem - grupa zaawansowana (15.12.2016 - 13:00-14:30)   Choreografia i instynkt (15.12.2016 - 14:30-16:00)   
Zapisy na warsztaty "Teatr fizyczny (09.12.2016 - 11:30-13:00)" oraz "Teatr fizyczny - warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (13-19 lat) (09.12.2016 - 13:00-14:30)" zostały zablokowane z powodu braku miejsc.
 
Uwaga!
Osoby zapisane na warsztaty otrzymają e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa.