19.09.2019 / CONFERENCE “TANIEC W WARSZAWIE. SZTUKA TAŃCA I CHOREOGRAFII W XX I XXI WIEKU” / PERFORMANCE “DEUS EX RUNNING MACHINA/NATIONAL BODY ART/VANITAS ZDEKOMPONOWANY” / TUKA WACH / FOT. MARTA ANKIERSZTEJN

Monday October 14th, 2019 /