CST / KONKURS CST 2019: KOPRODUKCJE / PREMIERY / PREZENTACJA SPEKTAKLI / WORK IN PROGRESS/ MAŁE FORMY /TERMIN: 15/02/2019

21/01/19 / Aktualności, Program 2019

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie ogłasza Konkurs:

„Konkurs na realizację koprodukcji, prezentację spektakli, premier, work in progress oraz małych form-miniatur choreograficznych o szeroko pojętej tematyce społecznej”. 

Program prowadzą Organizatorzy CST: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i Fundacja Artystyczna PERFORM. W roku 2019 Program odbędzie się w siedzibie Centrum Sztuki Tańca w Warszawie w Mazowieckim Instytucie Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa,

Program ma na celu prezentację w roku 2019 spektakli z dziedziny tańca współczesnego, performansu i sztuk pokrewnych, które mogą być skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, jak i seniorów, zgodnie z linią tematyczną CST na rok 2019, którą jest TEMATYKA SPOŁECZNA. Celem Programu jest także współpraca CST z organizacjami współdziałającym w ramach projektu oraz instytucjami, organizacjami i niezależnymi artystami oraz artystkami warszawskimi.

W ramach Konkursu odbędą się dwa Programy:

  1. Program Koprodukcji
  2. Program Prezentacji Spektakli, Premier, work in progress i małych form/miniatur choreograficznych.

Konkurs skierowany jest do warszawskich organizacji pozarządowych, kolektywów i artystów oraz artystek niezależnych, którzy są związani z Warszawą i na stałe tworzą i działają w stolicy. Konkurs ma na celu wsparcie twórców i twórczyń działających w ramach warszawskiego środowiska związanego z tańcem współczesnym, performansem i sztukami pokrewnymi.

W celu zgłoszenia oferty Wnioskodawca wypełnia Formularz Zgłoszenia, dostępny jako załącznik do Regulaminu.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres: info@centrumsztukitanca.eu

Ostateczny termin zgłaszania spektakli w Konkursie mija 15.02.2019 r.

PROGRAM KOPRODUKCJI:

Dofinansowanie w ramach Programu Koprodukcji ustalane będą indywidualnie przez Organizatorów na podstawie zgłoszenia kwoty proponowanego honorarium przez Wnioskodawcę, ilości artystów i realizatorów, rynkowych stawek oraz w zależności od doświadczenia Wnioskodawcy. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Programu Koprodukcji to 15 000 zł. Do Programu Koprodukcji jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

PROGRAM PREZENTACJI SPEKTAKLI / PREMIER / WORK IN PROGRESS / MAŁYCH FORM-MINIATUR CHOREOGRAFICZNYCH:

Honoraria artystyczne w ramach Programu Prezentacji Spektakli, Premier, work in progress, małych form-miniatur choreograficznych, zwanego dalej Programem Prezentacji Spektakli, ustalane będą indywidualnie przez Organizatorów na podstawie zgłoszenia kwoty proponowanego honorarium przez Wnioskodawcę, ilości artystów i realizatorów, rynkowych stawek oraz w zależności od doświadczenia Wnioskodawcy. Do Programu Prezentacji Spektakli Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwie oferty.

Szczegółowy Regulamin:  Regulamin Program Prezentacji Spektakli 2019 CST

Formularz Zgłoszenia: 1Zał nr 1_Formularz_Program Prezentacji Spektakli_2019_CST

————————————

Organizatorzy projektu CST: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu 2016 i 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, Teatralia.com.pl, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

00-139 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.

aktualności: