CST / KONKURS NA KURATORA PROGRAMU KINO TAŃCA 2019 / termin 7.01.2019

31/12/18 / Aktualności, Kino Tańca

Centrum Sztuki Tańca – Program Kino Tańca 2019

Program Kino Tańca 2019 w ramach Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, zwany dalej Programem Kuratorskim, skierowany jest do niezależnych kuratorów z całej Polski zajmujących się prezentacjami filmów z dziedziny tańca z wyszczególnieniem tańca współczesnego. Program Kino Tańca 2019 odbędzie się w siedzibie Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 05-077 Warszawa.

Program prowadzą Organizatorzy CST: Fundacja Artystyczna PERFORM i Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’, zwane dalej Organizatorami. Organizatorzy w ramach Programu Kino Tańca 2019 będą ściśle współpracować z wybranym kuratorem.

Zgłoszone programy kuratorskie dotyczące Programu Kina Tańca 2019 ocenia Komisja składająca się z trzech członków/członkiń: jeden przedstawicieli/ek BKDS ds. Tańca, jeden/a przedstawiciel/ka z zewnątrz, a także jedna z dyrektorek CST 2017-2019.

Programy Kuratorskie należy przesyłać mailem na adres: swiecanska@centrumsztukitanca.eu w tytule maila prośba o wpisanie: PROGRAM KINO TAŃCA 2019 – imię i nazwisko kuratora.

TERMIN

Ostateczny termin składania  wniosków kuratorskich Programu Kino Tańca 2019 w postaci formularzy zgłoszeniowych mija 7.01.2019 r. Szczegółowy harmonogram terminów określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Szczegółowy Regulamin do pobrania:

Regulamin_CST_KURATOR_Kino_Tańca_2019

Regulamin_CST_KURATOR_Kino_Tańca_2019

Załącznik nr 1 do pobrania:

Zał nr 1_Formularz_KURATOR_CST_Kino_Tańca_2019

————————————————————————————————————————————————————-

Organizatorzy: Fundacja Artystyczna PERFORM, Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ / HOTELOKO movement makers

Partner projektu 2016 i 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

Współpraca: Centrum w Ruchu, Fundacja Burdąg, Fundacja B’cause, Fundacja Ciało/Umysł, Fundacja Ciało się, Fundacja Movementum/Warsaw Dance Department, Fundacja „Myśl w Ciele” / Warszawska Pracownia Kinetograficzna, Fundacja Rozwoju Tańca „Eferte” / Mufmi Teatr Tańca, Fundacja Scena Współczesna / Teatr Tańca Zawirowania, Fundacja Sztuka i Współczesność, Fundacja Sztuki Tańca, Fundacja Tradycji i Transformacji Sztuki / Teatr Tańca NTF, Stowarzyszenie „Akademia Umiejętności Społecznych”/ Teatr Limen Butoh, Stowarzyszenie i Kolektyw Artystyczny Format ZERO, Stowarzyszenie Ja Ja Ja Ne Ne Ne / TukaWach, Stowarzyszenie Strefa Otwarta / Warszawski Teatr Tańca, Stowarzyszenie Sztuka Nowa

Patronat medialny: portal taniecPOLSKA.pl, TVP Kultura, RDC, e-teatr, miesięcznik TEATR, Teatr dla Wszystkich, Teatralia.com.pl, TANIEC, Warsawholic, Notes na 6 tygodni, Going.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Siedziba 2019: Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12

05-077 Warszawa

Dokładny program i szczegółowe informacje na stronach:

www.centrumsztukitanca.eu

https://www.mik.waw.pl/

Facebook: www.facebook.com/cstwarszawa

Instagram: https://www.instagram.com/centrumsztukitancacst/

Twitter: https://twitter.com/CSTwWarszawie

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prawa autorskie

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie

Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / CST wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CST, swojego wizerunku w filmach i zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr 90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy organizowanej przez CST informuję organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie uczestniczy.