Współpraca: Fundacja Ciało/Umysł w partnerstwie z CST organizuje konkurs „Zorientuj się! Napisz!”/ TERMIN 12.10.2018

10/08/18 / Aktualności, Krytyka, Współpraca

Współpraca:

Fundacja Ciało/Umysł oraz Centrum Sztuki Tańca w Warszawie zapraszają do udziału!

Konkurs na tekst skierowany do uczestników/czek sesji „Zorientuj się! Porozmawiaj!” (to codzienne 15-minutowe spotkania-rozmowy po spektaklach 17. festiwalu C/U w gronie uczestników/czek warsztatów pisania o tańcu w CST i chętnych widzów w specjalnie wydzielonej, kameralnej przestrzeni Teatru Studio, 1-5.10, spotkania poprowadzi Maciej Tomaszewski).

Przedmiotem konkursu jest tekst o spektaklu/festiwalu:

+ napisany w dowolnej formie (recenzja? Relacja? Felieton? Strumień świadomości? Notatnik?),

+ do 12.10.2018 przesłany do koordynatora projektu Hanny Kursa Raszewskiej we wstępnej wersji.

 

Do 18.10.2018 będzie trwać współpraca redakcyjna – informacja zwrotna od koordynatora na temat tekstu, wskazówki, uwagi, konsultacje. Do 20.10.2018 należy przesłać do koordynatora ostateczną wersję tekstu.

 

21.10.2018 teksty zostają przez koordynatora przekazane komisji konkursowej.

 

Do 26.10.2018 trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Fundację C/U (koordynator nie wchodzi w skład komisji) wybiera trzy teksty, które nagradza publikacją na swojej stronie internetowej. Autorzy/rki tekstów, które nie zostaną wybrane przez komisję do publikacji, mają prawo do dowolnego ich wykorzystania.

 

Organizator Fundacja Ciało/Umysł

Partner Centrum Sztuki Tańca

Koordynatorka Hanna Kursa Raszewska, krytykatanca@centrumsztukitanca.eu

 

***

Festiwal Ciało/Umysł
Dyrektor artystyczna: Edyta Kozak
Organizator: Fundacja Ciało/Umysł
Współorganizator: STUDIO teatrgaleria
Partnerzy: network apap – advancing performing arts project – program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Dance On Tour, Instytut Francuski,
Instytut Francuski w Polsce, Centrum Sztuki Tańca w Warszawie, Samo Centrum Wszechświata, Hala Gwardii
Patronat medialny: Chilli Zet, TVP Kultura, Didaskalia, Teatr, Aktivist, Notes na 6 tygodni, In Your Pocket, E-teatr.pl, Teatralia.com.pl, TaniecPOLSKA.pl

Festiwal Ciało/Umysł jest współfinansowany ze środków M. St. Warszawa oraz  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego