CST / Konferencja 2018 / Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Taniec w Warszawie. Społeczeństwo, Edukacja, Kultura” / Wykłady, warsztaty taneczne, spektakle, spotkania

Program

Terminy: 22-24.04.2018

Miejsce: Centrum Sztuki Tańca w Warszawie / Dom Kultury Kadr, ul. Gintrowskiego 32

Kuratorka działów edukacyjno-naukowych w Centrum Sztuki Tańca w Warszawie: Paulina Święcańska

CZĘŚĆ NAUKOWA

Kuratorki: mgr Hanna Raszewska-Kursa, dr Aleksandra Kleinrok

Osoby zainteresowane udziałem w części naukowej konferencji prosimy o rejestrację pod adresem [email protected]. W tytule maila prosimy wpisać: Konferencja CST – rejestracja. Wstęp jest bezpłatny.

 23.04.2018 (poniedziałek)

10:00-16:00, sala konferencyjna, II piętro

BLOK I

mgr Hanna Raszewska-Kursa – wprowadzenie do części naukowej konferencji

mgr Olga Ziopaja – Oczekiwane kompetencje nauczycielskie w kontekście specyfiki pracy z tancerzem – Warszawa na tle ogólnopolskim

Emilia Cholewicka – „Balet jest kobietą.” Rola płci w edukacji tanecznej i na rynku tańca. Warszawa w kontekście ogólnopolskim

Prowadzenie bloku I: mgr Magdalena Przybysz

BLOK II

Małgorzata Matuszewska – Taniec w warszawskich bibliotekach

mgr Paulina Święcańska – Działania „site-specific” jako forma edukacji amatorów w Warszawie

Prowadzenie bloku II: mgr Magdalena Przybysz

BLOK III

dr hab. Tomasz Nowak – Tańce narodowe jako forma edukacji. Środowisko warszawskie w XX wieku

mgr Anna Opłocka – Kinetografia w Warszawie. Edukacja i zastosowania – zarys historii

Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów/tek bloków I-III

Prowadzenie bloku III i dyskusji: dr Magdalena Malska

 

24.04.2018 (wtorek)

10:00-16:00, sala konferencyjna, II piętro

BLOK IV

mgr Justyna Stanisławska – „Tańcząc poznaję świat.” Taniec jako element edukacji przedszkolnej w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych i ofertach komercyjnych na terenie m.st. Warszawy

mgr Zuzanna Kupidura – Kierunek Taniec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Historia, pedagodzy, działalność

Prowadzenie bloku IV: dr Magdalena Malska

BLOK V

mgr Katarzyna Milczewska – Proces stawania się transnarodowym profesjonalistą. Biografie warszawskich tancerzy tańca współczesnego

mgr Marta Seredyńska – Międzynarodowe projekty edukacyjne w Warszawie – szansa rozwoju dla profesjonalistów

Prowadzenie bloku V: mgr Julia Hoczyk

BLOK VI

mgr Joanna Sibilska – Warszawska szkoła baletowa – jedna z najstarszych w Europie. Historia, rozwój, zmiany

mgr Anna Banach – Warszawska edukacja taneczna poza instytucjami w XX wieku

mgr Julia Hoczyk – Warszawska edukacja taneczna poza instytucjami współcześnie

Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów/tek bloków IV-VI

Prowadzenie bloku VI i dyskusji: dr Joanna Szymajda

mgr Hanna Raszewska-Kursa, dr Aleksandra Kleinrok – zamknięcie części naukowej konferencji

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  – Przez Pryzmat Ruchu – Program Warsztaty Taneczne

Kuratorka Programu Warsztaty Taneczne: Maja Katarzyna Molska / Fundacja Movementum / Warsaw Dance Department

22.04.2018 (niedziela)

10:00-18:00, sala 307, III piętro

Cztery warsztaty z technik omawianych podczas konferencji skierowanych do różnych odbiorców.

Izabela Chlewińska – Blisko coraz bliżej – warsztat dla dzieci w wieku 2-4 lata, wraz z opiekunami

Natalia Oniśk – Kontakt Improwizacja

Alicja Złoch – lekcja tańca klasycznego jako poznanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania póz i fraz baletowych

Anna Opłocka i Zuzanna Kupidura  –  Warsztaty kinetografii wg. metody Labana-Knusta – podstawy notacji i analizy ruchu

Piotr Zgorzelski – Metodologia nauczania polskich tańców tradycyjnych w formach niescenicznych
Nabór na warsztaty zostanie ogłoszony po 15 marca 2018 r. na stronie CST www.centrumsztukitanca.eu

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.